0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zabetonovaný sloup - normálová únosnost

Pokud sloup není nalakovaný, mastný, ani s žádnými dalšími speciálními úpravami, lze počítat se soudržností pláště sloupu a betonu. Únosnost v soudržnosti nelze kombinovat s únosností v protlačení. Únosnost v soudržnosti pláště ocelového sloupu s betonem Frd se spočte jako minimum z porušení podél pláště ocelového profilu a z kombinace porušení betonu ve smyku a soudržnosti betonu s ocelovými pásnicemi:

Únosnost při porušení podél pláště ocelového profilu Fs,Rd je získána vzorcem:

Porušení soudržnosti podél pláště ocelového profilu

Kombinované porušení betonu ve smyku a soudržnosti betonu s ocelovými pásnicemi Fc,s,Rd se stanoví jako

Porušení kombinací porušením betonu ve smyku a soudržnosti betonu s ocelovými pásnicemi

Protlačení a podrcení bez patního plechu

Nevyhoví-li posouzení ve svislém směru na soudržnost a nebo nelze-li se soudržností počítat z konstrukčních důvodů, je nutno posoudit protlačení spodní části betonové patky ocelovým sloupem. Únosnost patky v protlačení lze stanovit dle EN 1992-1-1

kde je:

β

  • součinitel vystihující vliv výstřednosti zatížení (β=1,0)

u

  • obvod kritického průřezu dle EN 1992-1-1

νRd1

  • výpočtová hodnota smykové únosnosti vztažená na jednotku délky kritického obvodu desky bez smykové výztuže dle EN 1992-1-1

νRd3

  • výpočtová hodnota smykové únosnosti vztažená na jednotku délky kritického obvodu desky se smykovou výztuží dle EN 1992-1-1

Únosnost v podrcení se vypočte dle EN 1993-1-1 jako

kde je:

fj

  • mez pevnosti betonu v koncentrovaném tlaku

Ac

  • plocha průřezu sloupu

Protlačení a podrcení s patním plechem

Únosnost patky v protlačení lze stanovit dle EN 1993-1-1 jako

kde je:

ubp

  • obvod kritického průřezu pro sloup s patním plechem dle EN 1993-1-1

Únosnost v podrcení se spočte jako

kde je:

Aeff

  • plocha účinného průřezu pod patním plechem, kde parametr pro výpočet efektivní plochy se stanoví jako u patního plechu ležícího na povrchu betonového bloku dle EN 1993-1-1

Účinná plocha pod zabetonovaným patním plechem (vyšrafovaná)

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.