0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatěžovací případy

Dialogové okno "Zatěžovací případ" umožňuje zadání či úpravu názvu zatěžovacího případu. Pokud je zaškrtnuto políčko "Síly spočteny podle teorie II. řádu", program počítá tento zatěžovací případ bez vlivu vzpěru, neboť síly jsou již spočteny na deformované konstrukci.

Dialogové okno "Zatěžovací případ"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.