0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výsledky

Režim "Výsledky" (postprocesor) slouží k prezentaci výsledků výpočtu a též k přípravě prvků pro následné posouzení v dimenzačních programech. Tento režim obsahuje následující části:

Průběhy

  • V této části lze zobrazit pro zvolené prvky číselné hodnoty výsledků (vnitřní síly, momenty, reakce, napětí apod.) v libovolných zatěžovacích stavech či kombinacích. Hodnoty se volí a zobrazují v tabulce ve spodní části dialogového okna.

Dimenzační prvky

  • Tato část slouží k přípravě konstrukce pro posouzení v dimenzačních programech. Jednotlivé prvky konstrukce lze sloučit do dimenzačních dílců a skupin a posuzovat je společně.

Dimenzování

  • Část "Dimenzování" slouží k samotnému spuštění dimenzačních programů pro posouzení jednotlivých prvků v konstrukci. Umožňuje volit pro jednotlivé prvky konkrétní dimenzační program i rozsah použitých kombinací

Samotné zobrazení výsledků výpočtu (průběhů vnitřních sil apod.) se provádí pomocí nástrojové lišty nad pracovní plochou. Tlačítko "" umožňuje pomocí dialogového okna "Nastavení zobrazení průběhů" volit vykreslené veličiny (síly, ohybové momenty, reakce, napětí apod.). Rozsah zobrazení konstrukce a popisu lze volit pomocí tlačítka "" v okně "Nastavení kreslení". V nástrojové liště je též dostupný "Správce pohledů". Položka "Průběhy" umožňuje volit, pro jaké zatížení (zatěžovací stavy či kombinace) budou průběhy veličin vykresleny. Pokud je zvoleno vykreslení průběhů pro obálku zatěžovacích stavů či kombinací, je nutné zadat vlastnosti obálky v okně "Obálka zatěžovacích stavů/kombinací". Toto okno lze později vyvolat tlačítkem "Zadat".

Zobrazení průběhu deformací na konstrukci

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.