0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh ohybově tuhého styčníku nosníku s nosníkem

Ohybová únosnost i tuhost spoje dvou nosníků čelní deskou se stanoví obdobně jako pro styčník se sloupem. Ve styčníku zůstávají pouze komponenty čelní desky, komponenty sloupu se vyjmou.

jedna tažená řada šroubů:

k5 zleva, k5 zprava, k10

dvě a více tažených řad šroubů:

keq (k5, k5, k10)

Poznámka: Značení odpovídá konvenci použité v EN 1993-1-8

kde je:

k5

  • čelní deska v ohybu

k10

  • řada šroubů v tahu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.