0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Indikativní třída betonu

Indikativní (minimální) třída betonu závisí na stupni vlivu prostředí, který je definován v tabulce 4.1 normy EN 1992-1-1. Indikativní třída betonu je dána tabulkou E.1N:

Stupeň vlivu prostředí

Indikativní pevnostní třída

X0

C12/15

XC1

C20/25

XC2

C25/30

XC3

C30/37

XC4

C30/37

XD1

C30/37

XD2

C30/37

XD3

C35/45

XS1

C30/37

XS2

C35/45

XS3

C35/45

XF1

C30/37 (C25/30)

XF2

C25/30 (provzd. min.4%)

XF3

C30/37 (C25/30 provzd. min.4%)

XF4

C30/37 (provzd. min.4%)

XA1

C30/37 (C25/30)

XA2

C30/37

XA3

C35/45

poznámka: hodnoty v závorce odpovídají národní příloze pro Česko, tabulce E1.CZ. Pokud není splněn požadavek na minimální provzdušnění, je nutné použít vyšší třídu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.