0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přenést vlastnosti

Tento nástroj slouží k překopírování vlastností vzorového dílce vybraným dílcům. Základním předpokladem je, že v konstrukci je minimálně jeden vybraný dílec (zvýrazněn zelenou barvou na pracovní ploše). Po přepnutí stromečku do režimu "Dílce" "Vybrané" "Přenést vlastnosti" se zobrazí okno, v kterém je možné vybrat vzorový dílec. Vlastnosti tohoto dílce bude možné překopírovat na vybrané dílce. Výběr potvrdíme tlačítkem "OK".  Výběr vzorového dílce je možné provést i graficky kurzorem přímo na pracovní ploše.

Výběr vzorového dílce v zadávacím rámu

V následujícím okně si lze vybrat, jaké vlastnosti budou přeneseny vybraným dílcům. Od vzorového dílce lze přenést průřez a materiál, způsob uložení konců a zatížení zadané ve všech či pouze v aktuálním zatěžovacím stavu.

Dialogové okno "Přenos vlastností dílce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.