0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Požární detaily

Program Požár nabízí několik typů požárního detailu prvku, v závislosti na tom, jak je provedena požární ochrana prvku. Detaily jsou rozděleny na chráněné a nechráněné a další rozdělení je určeno tím, z kolika stran je průřez vystaven žáru.

Nechráněné průřezy mohou být exponovány žárem ze všech stran nebo mohou být shora ochráněny, např. betonovou deskou stropu. Mohou být rovněž zabetonovány shora do určité výšky, pak se zadává buď výška zabetonování nebo výška části vystavené žáru.

Ochrana průřezu může být v zásadě dvojí. Nátěr (resp. nástřik) nebo truhlík, kterým je průřez obložen. I zde ještě rozlišujeme průřezy vystavené žáru ze všech stran a průřezy shora ochráněné (např. betonovou deskou stropu).

Materiál požární ochrany může být podle typu požárního detailu dvojího druhu. Buď je to hmota ve formě nátěru či nástřiku nebo je to materiál ve tvaru desek. Program obsahuje databázi požárně ochranných materiálů, a to jak nátěrů a nástřiků, tak materiálů desek. Je možno používat libovolné další požárně ochranné materiály, a to tak, že se číselně zadají všechny potřebné parametry. Zadává se objemová hmotnost, měrné teplo a tepelná vodivost požárně ochranného materiálu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.