0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Edice 2018

Všechny programy

 • Úprava vzhledu
 • Volba velikosti písma v dokumentech
 • Import konstrukcí ve formátu XML

Fin 2D, Fin 3D

 • Dílce s proměnným průřezem (náběhy)
 • Zarovnání kresby dílců
 • Rychlý výběr již zadaných průřezů a materiálů

Dimenzační programy

 • Import sil pro úlohy "Řez" ze schránky
 • Nové dialogové okno pro import vnitřních sil
 • Náběhy v úlohách "Nosník" a "Dílec"
 • Možnost zadat průřez v úsecích (úlohy "Nosník" a "Dílec")

Protlak

 • Protlačení základové desky

Zatížení

 • Zatížení větrem na svislé stěny ve dvou směrech
 • Zohlednění nedostatečné korelace tlaků u svislých stěn

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.