0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výztuhy

Tato část slouží k zadání dodatečných výztuh sloupu pro zvýšení únosnosti stojiny v tahu, tlaku a smyku případně též pásnice v ohybu. Zadávání je rozčleněno do tří záložek dle typu výztuh:

  • Vyztužení stojiny - vyztužení stojiny vodorovnými výztuhami pro zvýšení únosnosti stojiny v tahu či tlaku
  • Vyztužení pásnic - vyztužení pásnic pro zvýšení únosnosti pásnic v ohybu
  • Zvláštní typy výztuh - výztuhy zvyšující únosnost stojiny sloupu ve smyku

Zadávací rám v režimu "Výztuhy"

Vyztužení stojiny

V této části je možné zadat vyztužení vodorovnými výztuhami navazujícími na pásnice připojených nosníků. Zadat lze samostatně výztuhu v rovině dolní či horní pásnice připojených nosníků. Pokud má nosník náběhy s pásnicí, lze ve vlastnostech náběhu (dialogové okno "Náběhy nosníku") zvolit, zda se má výztuha uvažovat v rovině pásnice nosníku či náběhu. Pro každou výztuhu lze zadat následující údaje:

aw

  • výška svaru u výztuhy

ts

  • tloušťka výztuhy

Zapojení tohoto typu výztuh do výpočtu je popsáno v kapitole "Stěna sloupu v tahu a v tlaku" teoretické části nápovědy.

Vodorovné výztuhy stojiny (zvýrazněny červeně)

Vyztužení pásnic

V této záložce lze zadat vyztužení pásnic sloupu. To lze provést buď příložkami navařenými na pásnice nebo vodorovnými výztuhami. Výztuhy se zadávají v samostatném okně "Výztuha pásnice sloupu", které se spouští tlačítkem "Přidat". Výztuhy jsou uspořádané v tabulce, pro další práci s výztuhami v této části jsou dostupná též tlačítka "Upravit" a "Odstranit".

Zapojení tohoto typu výztuh do výpočtu je popsáno v kapitolách "Čelní deska/pásnice sloupu v ohybu, šrouby v tahu" a "Stěna sloupu v tahu a v tlaku" teoretické části nápovědy.

Vyztužení pásnice příložkou (modře) a vodorovnou výztuhou (červeně)

Zvláštní typy výztuh

V této záložce je možné zadat smykové výztuhy stojiny sloupu. Lze volit mezi několika tvary, k dispozici je též zesílení stojiny sloupu plechem přivařeným naplocho ke stojině. Zadávají se následující údaje:

aw

  • výška svaru u výztuhy

ts

  • tloušťka výztuhy

hs

  • odsazení zalomení výztuhy od pásnice sloupu (pouze pro Z-výztuhu s odsazením)

a1

  • vzdálenost horní hrany výztuhy od srovnávací roviny (pouze pro zesílení přivařeným plechem)

hs

  • výška výztuhy (pouze pro zesílení přivařeným plechem)

Zapojení tohoto typu výztuh do výpočtu je popsáno v kapitole "Stěna sloupu ve smyku" teoretické části nápovědy.

Smykové výztuhy stojiny sloupu (zvýrazněny červeně)

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.