0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Národní přílohy

Česká republika

Při stanovení zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 jsou použita následující ustanovení:

 • je použita mapa a seznam sněhových oblastí v souladu se Změnou Z1 ČSN EN 1991-1-3:2005.
 • pro válcové střechy s poměrem h/b> 1/8, pro válcové střechy se sněžníky a v oblastech IV a V se uvažuje na válcové střeše též uspořádání sněhu dle obrázku NA.1.

Při stanovení zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 jsou použita následující ustanovení:

 • je použita mapa a seznam větrných oblastí v souladu s ČSN EN 1991-1-4:2007.

Slovensko

Při stanovení zatížení sněhem dle STN EN 1991-1-3 jsou použita následující ustanovení:

 • výpočet hodnoty sk je založen na článku NA.2.8 normy STN EN 1991-1-3/NA1:2012.
 • je použita mapa a seznam sněhových oblastí v souladu s Přílohou C normy STN EN 1991-1-3/NA1:2012.
 • je použita mapa a seznam regiónů mimořádných zatížení v souladu s Přílohou C normy STN EN 1991-1-3/NA1:2012.

Při stanovení zatížení větrem dle STN EN 1991-1-4 jsou použita následující ustanovení:

 • je použita mapa a seznam větrných oblastí v souladu s STN EN 1991-1-4:2008.
 • Součinitele vnějšího tlaku větru cpe pro ploché střechy jsou získány z tabulky 7.2/NA.
 • Součinitele vnějšího tlaku větru cpe pro pultové střechy jsou získány z tabulky 7.3/NA.
 • Součinitele vnějšího tlaku větru cpe pro sedlové střechy jsou získány z tabulky 7.4/NA.
 • Součinitele vnějšího tlaku větru cpe pro valbové střechy jsou získány z tabulky 7.5/NA.

Polsko

Při stanovení zatížení sněhem dle PN EN 1991-1-3 jsou použita následující ustanovení:

 • je použita mapa a seznam sněhových oblastí v souladu s článkem NB1.7 normy PN EN 1991-1-3:2005.

Při stanovení zatížení větrem dle PN EN 1991-1-4 jsou použita následující ustanovení:

 • je použita mapa a seznam větrných oblastí v souladu s PN EN 1991-1-4:2008.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.