0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Normálová síla a ohybový moment (MSÚ)

Ohybový moment s normálovou silou nebo bez normálové síly je posuzováno dle ČSN EN 1992-1-1 kap. 6.1

Při stanovení MSÚ železobetonového průřezu se vychází z následujících předpokladů:

  • rovinné průřezy zůstávají rovinné
  • poměrné přetvoření soudržné betonářské výztuže v tahu i tlaku, je stejné jako poměrné přetvoření okolního betonu
  • tahová pevnost betonu se zanedbává
  • tlaková napětí v betonu jsou odvozena z pracovního diagramu (Parabolicko-rektangulární)
  • napětí v betonářské výztuži je odvozeno z pracovního diagramu s rostoucí horní větví a omezeným poměrným přetvořením

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.