0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Napětí

V této části program provádí výpočet a posouzení napětí v betonu a oceli. Výpočet je prováděn pouze pro zatěžovací případy typu "Charakteristické (MSP)". Výsledky posouzení jsou vypsány v zadávacím rámu, kompletní výsledky pro jednotlivé body nosníku si lze prohlédnout v samostatném okně "Podrobně", které se spouští stejnojmenným tlačítkem. Průběhy ohybových momentů a napětí v betonu a oceli lze vykreslit v přehledném grafu na pracovní ploše. Veličiny, které budou vykresleny, a vlastnosti grafu s průběhy lze změnit v samostatném dialogovém okně, které je dostupné tlačítkem "Průběhy". Standardně jsou grafy vykreslovány pro obálku zatěžovacích případů, avšak v rozbalovacím seznamu si lze vybrat též zobrazení výsledků pro konkrétní zatěžovací případ.

Výpočet a posouzení napětí je podrobně popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Mezní stav použitelnosti".

Část "Napětí" posouzení nosníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.