0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výsledky

V části "Výsledky" program v levé části zadávacího rámu zobrazuje podrobné výsledky posouzení pro vybraný zatěžovací případ. Zatěžovací případ lze volit v seznamu umístěném v horní části. Program též automaticky vytváří zatěžovací případ "Nulové zatížení". V tomto zatěžovacím případu se pouze počítá únosnost pro nulové zatížení a posudky se neprovádějí. Pro tisk podrobných výsledků jsou k dispozici následující tlačítka:

  • Zobrazí rozdělení vnitřních sil v kontaktní spáře s možností kopírování do schránky

  • Připraví pro tisk podrobný popis výpočtu pro zvolený zatěžovací případ

V pravé části jsou vždy zobrazeny celkové výsledky posouzení pro celý styčník. Jelikož součástí výpočtu je i kontrola geometrie a ostatních okrajových podmínek výpočtu, může se ve spodní oblasti objevit výpis zjištěných nedostatků. Tyto nedostatky jsou rozděleny do tří kategorií dle závažnosti. Pokud se ve styčníku vyskytuje nějaký nedostatek typu chyba, výsledky výpočtu nejsou přístupné. Pokud se v konstrukci žádné nedostatky nevyskytují, je výpis skryt.

Volba zatěžovacího případu pro zobrazení podrobných výsledků

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.