0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zabetonovaný sloup - smyková únosnost

Průběh posouvající síly v ose ocelového sloupu je zobrazen na obrázku níže. Musí být splněny následující podmínky:

Ocelový sloup musí přenést maximální smykovou sílu nad zabetonováním VEd

Vybetonovaný sloup musí přenést maximální smykovou sílu uvnitř patky VEd

Průběh posouvající síly po výšce zabetonovaného sloupu

kde je:

Vwp.Rd

  • smyková únosnost vybetonovaného ocelového sloupu

Vpl.Rd

  • smyková únosnost vybetonování (betonové konzoly) mezi pásnicemi a stojinou ocelového sloupu

Vwp.c.Rd

  • reprezentativní hodnota zatížení

Výpočet maximální smykové síly uvnitř zabetonované patky VEd.d přenášené stěnou sloupu a zabetonováním mezi pásnicemi se spočte jako

Smyková únosnost betonové konzoly Vwp.c.Rd je navržena tak, aby odpovídala výpočtu smykové únosnosti navržené pro styčníky vybetonovaných sloupů [5]. V modelu je zavedeno rameno sil z a součinitel využití sloupu tlakem V, viz obr. 3

kde:

Tvar tlačeného hranolu v betonové konzole mezi pásnicemi a stěnou sloupu, který slouží pro výpočet smykové únosnosti vybetonované konzoly

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.