0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výsledky

Tato záložka je dostupná pouze v režimu "Výsledků" (postprocesoru). Lze zde pomocí zaškrtávacích políček volit, jaké veličiny budou vykresleny na pracovní ploše. U jednotlivých veličin lze zvolit způsob popisu:

Bez popisu

  • zobrazí pouze průběh bez hodnot veličin

Popisovat

  • zobrazí průběh včetně hodnot v lokálních extrémech

Zvýraznit maxima

  • zobrazí průběh včetně hodnot v lokálních extrémech, prvek s globálním maximem bude zvýrazněn tučně

Pro vnitřní síly si lze zvolit, zda se průběhy budou vztahovat k dílci či průřezu:

Vnitřní síly kreslit po dílci

  • Vnitřní sily jsou vykresleny dle lokálních os dílce (označené jako 2,3), bez ohledu na zadané natočení dílce. Gravitační zatížení u nosníků tedy vždy vyvozuje pouze ohybový moment M2. Tyto veličiny jsou vhodné pro získání údajů o globálním namáhání konstrukce.

Vnitřní síly kreslit po průřezu

  • vnitřní síly jsou vykresleny v lokálních osách průřezu (označeny y,z) a respektují tak úhel natočení průřezu. Gravitační zatížení u nosníku je rozloženo do dvou složek (například moment do My a Mz), které odpovídají natočeným osám průřezu. Tyto veličiny lze využít pro detailní informace o namáhání konkrétního prvku.

Deformace je možné kreslit v měřítku vůči velikosti konstrukce (způsob kreslení "Násobek velikosti") nebo tak, aby byly vždy ideálně viditelné (varianta "Schematicky").

Část "Šrafování" obsahuje následující volby:

Šrafovat vnitřní síly

  • umožňuje vyšrafovat zobrazené průběhy

Tabelovat vnitřní síly

  • vypíše hodnoty na průbězích vnitřních sil a momentů, které leží mezi extrémními hodnotami, je možné zadat maximální délku úseku mezi dvěma vypsanými hodnotami

Způsob kreslení deformací

  • varianta "Schematicky" vykresluje deformace tak, aby byl přehledně zobrazen deformovaný tvar konstrukce, konkrétní hodnoty posunů a deformací nejsou respektovány. Varianta "Násobek velikostí" vykreslí deformace jako násobek spočítaných hodnot. Velikost násobku je možné zadat.

Spodní část okna obsahuje nastavení, která jsou popsána v kapitole "Nastavení kreslení".

Záložka "Výsledky"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.