0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr Y/Z

Pomocí tohoto okna lze zadat údaje, které umožní stanovení vzpěrné délky l0y či  l0z pro daný úsek dílce. Základním parametrem úseku je "Počátek úseku", který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku. Pro informaci je též zobrazován konec úseku (tj. konec dílce nebo počátek následujícího úseku) a celková délka úseku.

Parametry vzpěru

V okně lze zadat následující údaje, které jsou nezbytné pro posouzení vzpěru:

Vzpěr neuvažovat

  • Pokud je toto nastavení zaškrtnuté, neposuzuje se dílec v tomto úseku na účinky vzpěru. Ostatní zadávací pole jsou nepřístupná.

Jiná délka úseku pro vybočení

  • Pokud se základní délka pro výpočet vzpěru l liší od délky úseku dílce, je nutné zaškrtnout tuto položku a zadat skutečnou hodnotu v zadávacím poli "Délka prvku". Pokud položka není zaškrtnutá, je jako základní délka uvažována délka úseku. Při změně délky úseku (přidání nového úseku apod) se základní délka automaticky přepočítá.

Délka prvku

  • Základní délka l, která je použita jako vstup pro výpočet vzpěrné délky l0.

Vzpěrná délka

  • Vzpěrná délka prvku v daném směru. Získává se ze základní délky prvku (převzaté z délky úseku či zadané ručně) dle vybraného způsobu uložení. V základním nastavení programu se uvažuje kloubové uložení dílce, vzpěrná délka je tedy rovna zadávané hodnotě. Jiný způsob uložení lze zvolit v okně "Určení vzpěrných délek", které se spouští v příslušném řádku tlačítkem "".

Součinitel

  • Při zvolené metodě založené na jmenovité tuhosti se volí součinitel závisející na průběhu momentu prvního řádu c0 dle kapitoly 5.8.7.3(2). Při zvolené metodě založené na jmenovité tuhosti se volí součinitel závisející na rozdělení křivostí c dle kapitoly 5.8.8.2(4). Doporučené hodnoty jsou popsány v kapitole "Vzpěr" teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Vzpěr Y"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.