0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<linetypes>

Tato část obsahuje informace o použitých profilech dílců. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každý profil v této části je označen elementem <linetype>. Ten podporuje následující atributy:

id

 • jedinečné identifikační číslo profilu dílce, povinné

startSupport, endSupport

 • uložení dílce na začátku, respektive na konci, možné hodnoty: "fixed" (vetknutí), "free" (volná podpora), "joint" (kloub) nebo ID z části <supports>, nepovinné, pokud není uvedeno je považováno za vetknutí

startDeplanation, endDeplanation

 • číslo v intervalu <0,1> určující míru deplanace na počátku resp. na konci, nepovinné, pokud není uvedeno je považováno jako hodnota 0

section

 • ID průřezu, který je přiřazen profilu, povinné (pouze pro dílce s konstantním průřezem)

sectionPri, sectionSec

 • ID průřezu na začátku a konci dílce s proměnným průřezem (náběhu), povinné (pouze pro dílce s proměnným průřezem)

rotation

 • natočení průřezu ve stupních proti směru hodinových ručiček, nepovinné, pokud není uvedeno, tak je natočení 0

considerShear

 • nastavení, zda uvažovat vliv smyku při výpočtu deformací - může mít hodnoty "true" (s vlivem smyku) nebo "false" (bez vlivu smyku), nepovinné, pokud není uvedeno je považováno za ano

typeCT

 • nastavení, zda uvažovat prvek jen v tahu/tlaku, nepovinné. Povolené hodnoty: "both" - dílec působí v tahu i tlaku; "tension" dílec působí jen v tahu; "compression" dílec působí jen v tlaku, pokud není uvedeno je uvažováno "both"

Část <linetypes> XML souboru

Pružné podloží

Pružné podloží lze k profilu dílce přiřadit přídavným elementem <subsoil>. Ten podporuje následující atributy:

c1, c2

 • pružné konstanty podloží, povinné

width

 • šířka průřezu, pokud není zadána, je zvolena možnost uvažovat dle průřezu, nepovinné

opposite

 • nastavení, že podepření působí v opačném směru než je příslušná osa, pokud není zadáno, je uvažována hodnota "false", nepovinné

before

 • zapne vliv smykové kotliny před začátkem dílce, pokud není zadáno je "false", nepovinné

behind

 • zapne vliv smykové kotliny za koncem dílce, pokud není zadáno je "false", nepovinné

direction

 • směr působení podloží, zadává se číslo lokální osy "2" nebo "3", povinné

Profil dílce s pružným podložím ve dvou směrech

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.