0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení protokolu

V tomto okně lze zadat název protokolu a poznámku, která se následně zobrazuje ve výstupním dokumentu.

Pokud je toto dialogové okno otevřeno pro protokol plošného, prutového nebo bodového zatížení, nabízí v rámu "Zobrazení" následující nastavení, která mohou ovlivnit vzhled protokolu:

Třídit dle druhu (stálé, proměnné...)

  • Umožňuje třídit zatížení dle druhu zatížení (stálé, proměnné, předpětí, mimořádné). Druh zatížení se volí při zadávání položky v okně "Nová položka protokolu".

Třídit dle základního typu

  • Umožňuje třídit zatížení dle položky "Základní typ".

Rekapitulace stálého zatížení

  • Na závěr výpisu stálých zatížení provede rekapitulaci zadaného zatížení dle položky "Základní typ" (volí se při vkládání jednotlivých položek v okně "Nová položka protokolu").

Rekapitulace proměnného zatížení

  • Na závěr výpisu proměnných zatížení provede rekapitulaci zadaného zatížení dle položky "Základní typ" (volí se při vkládání jednotlivých položek v okně "Nová položka protokolu").

Sumace dle délky trvání

  • umožňuje provést rekapitulaci proměnných zatížení dle délky trvání (volí se při vkládání jednotlivých položek v okně "Nová položka protokolu").

Celková suma

  • Provede součet stálých a proměnných zatížení.

Pokud je toto dialogové okno otevřeno pro lokalizaci, obsahuje též kolonku pro změnu zatěžovací šířky respektive zatěžovací plochy.

Okno "Nastavení sekcí protokolu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.