0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vítr

Tento typ protokolu slouží ke stanovení zatížení od větru působícího na konstrukci. Na základě vybraného typu konstrukce a potřebných parametrů program vypíše charakteristické i návrhové hodnoty zatížení na konstrukci včetně přehledného nákresu. Všechny tyto údaje se zadávají v okně "Editace zatížení větrem", které se automaticky spustí po založení protokolu typu "Vítr". Výsledné hodnoty jsou uvedeny jako plošné zatížení v kN/m2. Převod na prutové či bodové zatížení lze provést lokalizací.

Pro další práci s protokolem jsou dostupné následující tlačítka:

Protokol

Lokalizuj

  • Pomocí tlačítka "Lokalizuj" lze z aktuálního protokolu odvodit hodnoty zatížení na prutový či bodový prvek. Odvození probíhá zadáním zatěžovací šířky respektive plochy. Výsledkem jsou hodnoty zatížení v kN/m, případně kN. Vlastnosti a typ lokalizace se zadávají v okně "Lokalizace zatížení".

Pokud je půdorys střechy členitý a hodnoty zatížení v nákresu se překrývají, je možné zobrazit v půdorysu pouze označení oblastí a hodnoty zatížení vypsat v tabulce pod půdorysem. Tento způsob zobrazení lze zapnout přepínačem "Hodnoty zatížení větrem na střeše v tabulce" na základní obrazovce programu.

Půdorys se zobrazenými hodnotami zatížení nebo s názvy oblastí

Postupy použité ve výpočtech zatížení větrem jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Zatížení větrem".

Nástroje pro úpravu protokolu o zatížení větrem

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.