0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti obrázku

Toto okno obsahuje vlastnosti obrázku, který může být použit ve výstupní dokumentaci. Kromě náhledu obsahuje následující vlastnosti, kterými lze ovlivnit vzhled obrázku v dokumentu:

Název

  • V tomto poli je možné zadat název obrázku. Program automaticky do tohoto pole vytváří kód, který popisuje jak vykreslované veličiny tak zatěžovací stavy či kombinace, pro které jsou výsledky zobrazeny

Popis

  • Do tohoto pole může být vložena poznámka či popis doplňující nadpis obrázku

Oddíl

  • Umožňuje zvolit část (kapitolu) dokumentace, do které bude obrázek vložen. Obrázky se vždy vkládají na konec daného oddílu.

Na celou stránku

  • Pokud je toto nastavení zaškrtnuto, je obrázek v dokumentaci umístěn tak, aby zabíral celý prostor jedné stránky.

Kreslit rámeček

  • Umožňuje zapnutí orámování obrázku

Automaticky otáčet

  • Nastavení, které automaticky otáčí konstrukci dle rozměrů konstrukce tak, aby byla ideálně vyplněna plocha stránky. Pokud je konstrukce delší než je její výška, program ji otočí pro zobrazení na celou stránku. Pokud je konstrukce výrazně vyšší než širší, program ji otočí při základním vkládání obrázku na část stránky.

Zobrazení

  • Otevře okno "Nastavení kreslení", kde lze upravit vzhled kresby (vykreslované objekty, velikost písma apod.) pro daný obrázek.

Tisknout

  • Tlačítko v levém dolním rohu, které umožňuje přímo vytisknout daný obrázek do samostatného dokumentu. Tisk probíhá ve standardním tiskovém okně.

Vlastnosti obrázku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.