0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiál

V této části je možné zadat materiál, který bude použit při posuzování dílce. Zadání materiálu je možné po stisknutí tlačítka "Katalog" v zadávacím rámu. Tímto tlačítkem se spustí dialogové okno "Katalog materiálů". Pokud je třeba zadat ocel s vlastními charakteristikami, lze využít tlačítko "Číselně" a zadat vlastnosti v okně "Editor materiálu". Kromě tlačítek pro zadání materiálu obsahuje zadávací rám též tabulku s přehledem vlastností vybraného materiálu.

Pokud je dílec načten z konstrukce vytvořené ve Finu 2D nebo Finu 3D, je základní materiál dílce načten z tohoto programu.

O vlastnostech materiálů a souvisejících normách pojednává kapitola "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy

Část "Materiál" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.