0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<materials>

Tato část obsahuje informace o použitých materiálech. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každý materiál v této části je označen elementem <material>. Ten podporuje následující atributy:

id

  • jedinečné identifikační číslo materiálu, povinné

type

  • typ materiálu, povinné. K dispozici je hodnota "numerically", u které je nutné zadat fyzikální vlastnosti, nebo hodnoty odkazující na konkrétní materiály v databázi materiálů v programu. Seznam těchto hodnot je uveden v tabulkách níže.

name

  • název materiálu, nepovinné

standard

  • název normy definující vlastnosti materiálu, nepovinné

E

  • modul pružnosti v [Pa], povinné

G

  • smykový modul pružnosti v [Pa], povinné

alpha_t

  • teplotní roztažnost v [K-1], povinné

gama

  • měrná tíha v [N/m3], povinné

Materiál může být zadán dvěma způsoby:

  • výběr z katalogu materiálů. V tomto případě stačí definovat kromě atributu "id" pouze atribut "type".
  • zadání vlastností materiálu číselně. V tomto případě je nutné zadat hodnotu "numerically" pro atribut "type" a následně zadat modul pružnosti (atribut "E"), smykový modul pružnosti (atribut "G"), součinitel teplotní roztažnosti (atribut "alpha_t") a měrnou tíhu (atribut "gama").

Následující tabulky obsahují seznamy materiálů v katalogu programu včetně odpovídajících hodnot atributu "type":

Konstrukční ocel

Název materiálu

Hodnota pro XML

EN 10025: Fe 360

SS_EC3_EN10025_Fe360

EN 10025: Fe 430

SS_EC3_EN10025_Fe430

EN 10025: Fe 510

SS_EC3_EN10025_Fe510

prEN 10113: Fe E 275

SS_EC3_prEN10113_FeE275

prEN 10113: Fe E 355

SS_EC3_prEN10113_FeE355

EN 10210-1: S 235

SS_EC3_EN10210_S235

EN 10210-1: S 275

SS_EC3_EN10210_S275

EN 10210-1: S 355

SS_EC3_EN10210_S355

Korozivzdorná ocel

Název materiálu

Hodnota pro XML

Název materiálu

Hodnota pro XML

Korozivzdorná ocel 1.4003

SS_SL_1_4003

Korozivzdorná ocel 1.4432

SS_SL_1_4432

Korozivzdorná ocel 1.4016

SS_SL_1_4016

Korozivzdorná ocel 1.4435

SS_SL_1_4435

Korozivzdorná ocel 1.4512

SS_SL_1_4512

Korozivzdorná ocel 1.4311

SS_SL_1_4311

Korozivzdorná ocel 1.4306

SS_SL_1_4306

Korozivzdorná ocel 1.4406

SS_SL_1_4406

Korozivzdorná ocel 1.4307

SS_SL_1_4307

Korozivzdorná ocel 1.4439

SS_SL_1_4439

Korozivzdorná ocel 1.4541

SS_SL_1_4541

Korozivzdorná ocel 1.4529

SS_SL_1_4529

Korozivzdorná ocel 1.4301

SS_SL_1_4301

Korozivzdorná ocel 1.4547

SS_SL_1_4547

Korozivzdorná ocel 1.4401

SS_SL_1_4401

Korozivzdorná ocel 1.4318

SS_SL_1_4318

Korozivzdorná ocel 1.4404

SS_SL_1_4404

Korozivzdorná ocel 1.4362

SS_SL_1_4362

Korozivzdorná ocel 1.4539

SS_SL_1_4539

Korozivzdorná ocel 1.4462

SS_SL_1_4462

Korozivzdorná ocel 1.4571

SS_SL_1_4571

Dřevo

Název materiálu

Hodnota pro XML

Název materiálu

Hodnota pro XML

C14 - jehličnaté

WO_EN_C14

C40 - jehličnaté

WO_EN_C40

C16 - jehličnaté

WO_EN_C16

C45 - jehličnaté

WO_EN_C45

C18 - jehličnaté

WO_EN_C18

C50 - jehličnaté

WO_EN_C50

C20 - jehličnaté

WO_EN_C20

D30 - listnaté

WO_EN_D30

C22 - jehličnaté

WO_EN_C22

D35 - listnaté

WO_EN_D35

C24 - jehličnaté

WO_EN_C24

D40 - listnaté

WO_EN_D40

C27 - jehličnaté

WO_EN_C27

D50 - listnaté

WO_EN_D50

C30 - jehličnaté

WO_EN_C30

D60 - listnaté

WO_EN_D60

C35 - jehličnaté

WO_EN_C35

D70 - listnaté

WO_EN_D70

Dřevo, Česká republika

Název materiálu

Hodnota pro XML

S13 (C30) - jehličnaté

WO_EN_CZ_S13

S10 (C24) - jehličnaté

WO_EN_CZ_S10

S7 (C18) - jehličnaté - smrk, borovice

WO_EN_CZ_S7

S7 (C16) - jehličnaté - jedle, modřín

WO_EN_CZ_S7

Dřevo, Slovensko

Název materiálu

Hodnota pro XML

S0 (C30) - jehličnaté

WO_EN_CZ_S13

SI (C24) - jehličnaté

WO_EN_CZ_S10

SII (C16) - jehličnaté

WO_EN_CZ_S7

Beton

Název materiálu

Hodnota pro XML

Název materiálu

Hodnota pro XML

C12/15

CO_EC2_C12

C45/55

CO_EC2_C45

C16/20

CO_EC2_C16

C50/60

CO_EC2_C50

C20/25

CO_EC2_C20

C55/67

CO_EC2_C55

C25/30

CO_EC2_C25

C60/75

CO_EC2_C60

C30/37

CO_EC2_C30

C70/85

CO_EC2_C70

C35/45

CO_EC2_C35

C80/95

CO_EC2_C80

C40/50

CO_EC2_C40

C90/105

CO_EC2_C90

Plasty

Název materiálu

Hodnota pro XML

Vinyl

PL_VINYL

Materiály na bázi dřeva

Název materiálu

Hodnota pro XML

Název materiálu

Hodnota pro XML

OSB/2 (6-10)mm rovnoběžně

WB_OSB2_R_6_10_mm

Třísková deska P4 (25-32)mm

WB_PB_P4_25_32_mm

OSB/2 (6-10)mm kolmo

WB_OSB2_K_6_10_mm

Třísková deska P4 (32-40)mm

WB_PB_P4_32_40_mm

OSB/2 (10-18)mm rovnoběžně

WB_OSB2_R_10_18_mm

Třísková deska P4 (40-50)mm

WB_PB_P4_40_50_mm

OSB/2 (10-18)mm kolmo

WB_OSB2_K_10_18_mm

Třísková deska P5 (6-13)mm

WB_PB_P5_6_13_mm

OSB/2 (18-25)mm rovnoběžně

WB_OSB2_R_18_25_mm

Třísková deska P5 (13-20)mm

WB_PB_P5_13_20_mm

OSB/2 (18-25)mm kolmo

WB_OSB2_K_18_25_mm

Třísková deska P5 (20-25)mm

WB_PB_P5_20_25_mm

OSB/3(6-10)mm rovnoběžně

WB_OSB3_R_6_10_mm

Třísková deska P5 (25-32)mm

WB_PB_P5_25_32_mm

OSB/3 (6-10)mm kolmo

WB_OSB3_K_6_10_mm

Třísková deska P5 (32-40)mm

WB_PB_P5_32_40_mm

OSB/3 (10-18)mm rovnoběžně

WB_OSB3_R_10_18_mm

Třísková deska P5 (40-50)mm

WB_PB_P5_40_50_mm

OSB/3 (10-18)mm kolmo

WB_OSB3_K_10_18_mm

Třísková deska P6 (6-13)mm

WB_PB_P6_6_13_mm

OSB/3 (18-25)mm rovnoběžně

WB_OSB3_R_18_25_mm

Třísková deska P6 (13-20)mm

WB_PB_P6_13_20_mm

OSB/3 (18-25)mm kolmo

WB_OSB3_K_18_25_mm

Třísková deska P6 (20-25)mm

WB_PB_P6_20_25_mm

OSB/4 (6-10)mm rovnoběžně

WB_OSB4_R_6_10_mm

Třísková deska P6 (25-32)mm

WB_PB_P6_25_32_mm

OSB/4 (6-10)mm kolmo

WB_OSB4_K_6_10_mm

Třísková deska P6 (32-40)mm

WB_PB_P6_32_40_mm

OSB/4 (10-18)mm rovnoběžně

WB_OSB4_R_10_18_mm

Třísková deska P6 (40-50)mm

WB_PB_P6_40_50_mm

OSB/4 (10-18)mm kolmo

WB_OSB4_K_10_18_mm

Třísková deska P7 (6-13)mm

WB_PB_P7_6_13_mm

OSB/4 (18-25)mm rovnoběžně

WB_OSB4_R_18_25_mm

Třísková deska P7 (13-20)mm

WB_PB_P7_13_20_mm

OSB/4 (18-25)mm kolmo

WB_OSB4_K_18_25_mm

Třísková deska P7 (20-25)mm

WB_PB_P7_20_25_mm

Třísková deska P4 (6-13)mm

WB_PB_P4_6_13_mm

Třísková deska P7 (25-32)mm

WB_PB_P7_25_32_mm

Třísková deska P4 (13-20)mm

WB_PB_P4_13_20_mm

Třísková deska P7 (32-40)mm

WB_PB_P7_32_40_mm

Třísková deska P4 (20-25)mm

WB_PB_P4_20_25_mm

Třísková deska P7 (40-50)mm

WB_PB_P7_40_50_mm

Zdivo

Název materiálu

Hodnota pro XML

Zdivo z dutých cihel

MA_EC6_BurntHollow

Zdivo cihelné E=2GPa

MA_EC6_Burnt_2

Zdivo cihelné E=4GPa

MA_EC6_Burnt_4

Zdivo cihelné E=6GPa

MA_EC6_Burnt_6

Zdivo pórobetonové E=1GPa

MA_EC6_Porous_1

Zdivo pórobetonové E=2GPa

MA_EC6_Porous_2

Zdivo kamenné

MA_EC6_Stone

Část <materials> XML souboru

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.