0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pás

Tato část slouží k zadání rozměrů a materiálu průřezu.

Průřez

Nový

  • pomocí tohoto tlačítka je možné vybrat průřez z databáze válcovaných profilů nebo zadat svařovaný profil s vlastními rozměry. Zadávání probíhá v okně "Editor průřezu".

Upravit

  • tlačítko pro úpravu existujícího průřezu. Je možné buď měnit typ průřezu z databáze válcovaných profilů nebo upravovat rozměry svařovaného profilu. Zadávání probíhá v okně "Editor průřezu".

Zrcadlit průřez dle osy Y

  • umožňuje změnit orientaci profilů v průběžném pásu. Tato volba není dostupná pro styčník z dutých profilů.

Použít zadaný průřez

  • umožňuje vypustit průběžný pás ze zadávání i výpočtu styčníku. Posuzována je poté pouze styčníková deska s pruty. Tato volba není dostupná pro styčník z dutých profilů.

Tlačítko "" zobrazí tabulku s průřezovými charakteristikami.

Materiál

Materiál pásu je možné vybrat z databáze programu (tlačítko "Katalog") nebo jej lze zadat ručně pomocí meze kluzu a meze pevnosti v tahu (tlačítko "Vlastní"). Tlačítka pro zadávání materiálu nejsou přístupná, pokud je všem úlohám projektu přiřazen společný materiál na úvodní stránce projektu.

Zadávací rám v části "Pás"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.