0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dělit

Tento nástroj slouží k rovnoměrnému rozdělení délky dílce relativními styčníky. Vložené relativní styčníky lze využít například při zadávání bodových zatížení do styčníků (je možné použít hromadné vkládání zatížení na vybrané styčníky) nebo pro připojení dalších dílců. Po přepnutí stromečku do režimu "Dílce" "Dělit" se zobrazí okno "Dělení dílce". V tomto okně lze zadat počet částí, na které se dílec rozdělí. Počet vložených relativních styčníků je vždy o jeden menší než počet zadaných částí.

Okno pro zadání počtu částí dílce

Po potvrzení zadaného počtu částí tlačítkem "OK" se na dílec rovnoměrně vloží relativní styčníky.

Dílec před a po použití nástroje "Dělit"

Pokud je nutné dílec rozdělit na více samostatných dílců (například z důvodu různých profilů v jednotlivých částech), je třeba využít navíc nástroj "Převod relativního styčníku na absolutní". Vložené relativní styčníky se tímto nástrojem převedou na absolutní a dojde tak k rozdělení původního dílce na více prvků.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.