0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dílec

Úloha "Dílec" slouží k posouzení prutového prvku (např. sloup, trám, průvlak) na zadané průběhy vnitřních sil. Dílec může být rozdělen na libovolný počet částí s různými parametry vzpěru a klopení.

Na úvodní obrazovce k dílci lze nastavit následující údaje:

Délka prvku

  • celková délka prvku zadaná v metrech

Mezní doba požární odolnosti

  • umožňuje zadat mezní dobu požární odolnosti, s kterou jsou porovnávány výsledky v části "Posouzení".

Teplotní křivka

  • umožňuje volbu teplotní křivky, která popisuje nárůst teploty v průběhu požáru. Výběr probíhá v samostatném okně "Teplotní křivka".

Zadávání vlastností dílce se skládá z následujících částí:

Práce s dílci (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní nastavení pro dílec

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.