0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úpravy

V této části ovládacího stromečku jsou umístěny nástroje pro manipulaci s objekty (profily, tvary a otvory) z části "Topologie". K dispozici jsou následující nástroje:

  • Posunout - Provede posun vybraného objektu v zadaném směru. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvořit novou kopii objektu či pouze přesunout původní objekt.
  • Otočit - Provede natočení vybraného objektu bodu otáčení. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvořit novou kopii objektu či pouze přesunout původní objekt.
  • Zrcadlit - Provede zrcadlení vybraného objektu vůči ose zrcadlení. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvořit novou kopii objektu či pouze přesunout původní objekt.
  • Zarovnat - Natočí objekty tak, aby jejich vybrané hrany byly rovnoběžné
  • Přichýlit - Slouží posunu objektů tak, aby se vzájemně dotýkaly hranami
  • Rozdělit úsek - Vloží nové vrcholy na hranu tvaru či otvoru
  • Odstranit vrchol - Umožňuje odstranit vrchol z polygonu tvaru či otvoru
  • Odstranit - Odstraní jakýkoliv profil, tvar či otvor

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.