0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editor materiálu - Požární ochrana

Toto okno umožňuje zadat materiál s libovolně zvolenými vlastnostmi. Použití těchto charakteristik ve výpočtech je popsáno v kapitole "Vývoj teploty" teoretické části nápovědy.

Okno "Editor materiálu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.