0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nástrojová lišta Výběry

Tlačítka v nástrojové liště "Výběry" umožňují upravit režim pro grafický výběr prvků na pracovní ploše.

Nástrojová lišta "Výběry"

Nástrojová lišta obsahuje následující tlačítka:

Výběr jednotlivě

 • objekty se vybírají nebo odstraňují z výběru kliknutím na objekt

Výběr přeškrtnutím

 • do výběru se přidají (respektive z výběru se odstraní) objekty, které budou přeškrtnuty zadanou úsečkou

Výběr obdélníkem

 • do výběru se přidají (respektive z výběru se odstraní) objekty, které se budou nacházet uvnitř zadaného obdélníku. Dle stavu tlačítka "Přesahy ve výběrech" se pro výběr uvažují všechny objekty zasahující do oblasti, nebo pouze ty, které nepřesahují vně oblasti

Výběr kosodélníkem

 • do výběru se přidají (respektive z výběru se odstraní) objekty, které se budou nacházet uvnitř zadaného kosodélníku. Dle stavu tlačítka "Přesahy ve výběrech" se pro výběr uvažují všechny objekty zasahující do oblasti, nebo pouze ty, které nepřesahují mimo tuto oblast

Přesahy ve výběrech

 • pro výběr obdélníkem nebo kosodélníkem lze zvolit, zda budou do výběru zahrnuty všechny objekty zasahující do zadané oblasti, nebo pouze objekty, které nepřesahují mimo tuto oblast

Režim "Přidávat"

 • režim, kdy se graficky označené objekty pouze přidávají do výběru. Zrušení výběru určitého objektu lze provést až po změně režimu

Režim "Odebírat"

 • režim, kdy se graficky označené objekty pouze odstraňují z výběru. Přidání určitého objektu do výběru lze provést až po změně režimu

Režim "Invertovat"

 • režim, kdy grafické označení objektu mění stav z vybraného na nevybraný a naopak. Pokud je tedy nevybraný objekt označen jednou, stává se vybraným. Pokud je označen podruhé, jeho stav je opět nevybraný.

Přidat do výběru

 • přidá všechny objekty do výběru

Odebrat z výběru

 • zruší výběr pro všechny objekty

Invertovat výběr

 • změní stav u všech objektů z vybraného na nevybraný nebo z nevybraného na vybraný

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.