0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Profil

V tomto okně lze vybrat z přednastavené databáze profil, který je možné použít jako část průřezu. Databáze je rozčleněna dle jednotlivých materiálů a otevírá se příslušnými tlačítky (např. "Ocel") v pravé části okna. Výběr probíhá v okně "Editor průřezu". Průřez je možné změnit tlačítkem "Upravit", průřezové charakteristiky databázového profilu jsou dostupné po stisku tlačítka "Informace".

V okně je též možné zadat souřadnice bodu vložení případně natočení profilu α. Zároveň je možné upravit materiálové charakteristiky. Dle zásad modelování není možné změnit materiál profilu na jiný typ (například válcovaný IPE profil s materiálem typu "beton").

Dialogové okno "Profil"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.