0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Informace o projektu

Toto okno obsahuje tři záložky: "Projekt", "Norma" a "Výsledky".

Projekt

V této záložce lze zadat základní údaje o projektu, které lze využít při sestavování záhlaví a zápatí pro výstupní dokumentaci. V kolonce "Autor" je možné využít seznam zaměstnanců z dialogového okna "Firma".

Norma

Tato záložka slouží především k volbě návrhové normy a odpovídající národní přílohy. Norma je v programu použita při doplňování součinitelů zatěžovacích stavů a kombinačních součinitelů a též při sestavování kombinací. V programu jsou dostupné následující návrhové normy:

EN 1990

  • Základní norma pro tvorbu kombinací dle Eurokódu. Pro tuto normu jsou dostupné různé národní přílohy. Kombinační součinitele ψ0, ψ1 a ψ2. je možné vybrat či zadat ve "Vlastnostech zatěžovacího stavu". Změna kombinačních součinitelů ve "Vlastnostech kombinace" není možná.

ČSN 73 0035/Z3

  • Česká národní norma včetně změny Z3 z roku 2006, v současné době již není platná. Kombinační součinitele lze zadávat ve "Vlastnostech kombinace" respektive "Tabulce kombinací" ". Její použití společně s dimenzačními programy není doporučeno.

STN 73 0035

  • Slovenská národní norma, v současné době již není platná. Kombinační součinitele lze zadávat ve "Vlastnostech kombinace" respektive "Tabulce kombinací" ". Její použití společně s dimenzačními programy není doporučeno.

Obecná

  • Obecná norma bez předdefinovaných výchozích hodnot. Kombinační součinitele lze zadávat ve "Vlastnostech kombinace" respektive "Tabulce kombinací". Její použití společně s dimenzačními programy není doporučeno.

K dispozici jsou různé národní přílohy a též varianta "Standardní", která provádí výpočet dle základního znění návrhové normy, tedy bez žádné národní přílohy.

Výsledky

V této záložce je možné povolit následující výpočetní moduly:

Statika II.řád

  • Výpočet podle teorie II.řádu (do výpočtu je přidána matice počátečních napětí). V ovládacím stromečku se objeví nové uzly "Kombinace II.řád MSÚ/MSP". Výpočet je popsán v kapitole "Výpočet podle 2. řádu".

Lineární stabilita

  • Výpočet lineární stability. V ovládacím stromečku se objeví nový uzel "Kombinace lineární stabilita". Výpočet je popsán v kapitole "Lineární stabilita". Pouze program "Fin 3D".

Dynamika vlastní tvary

  • Výpočet vlastních tvarů konstrukce. V ovládacím stromečku se objeví nový uzel "Soustředěné hmoty". Výpočet je popsán v kapitole "Vlastní kmitání". Pouze program "Fin 3D".

Tyto moduly jsou ve výchozím nastavení skryté, neboť jejich použití není běžné.

Záložka "Norma" informací o projektu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.