0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Používání nápovědy

Dialogové okno nápovědy lze otevřít z menu programu (položky "Nápověda", "Obsah"), nebo funkčním tlačítkem "F1" kdekoliv v programu. Pokud je nápověda spuštěna klávesou "F1", otevře se vždy kapitola, která odpovídá aktivnímu režimu či dialogovému oknu.

Při práci s nápovědou lze využít následující ovládací prvky:

  • Ovládací stromeček - Seznam stránek nápovědy uspořádaný do stromové struktury. Kliknutím na položku ve stromečku se zobrazí příslušná stránka nápovědy. Jednotlivé větve stromečku lze zobrazovat či skrývat symboly +/- před názvy stránek. Ovládací stromeček lze skrýt tlačítkem "Skrýt" v ovládací liště v horní části dialogového okna.
  • Tlačítka "Zpět"/"Vpřed" - Tlačítka v horní nástrojové liště, pomocí kterých lze přecházet z aktivní stránky na stránky dříve navštívené.
  • Aktivní odkazy - Pomocí aktivních odkazů lze snadno přecházet na související stránky. Aktivní odkazy jsou v textu zvýrazněny modrou barvou písma.
  • Rejstřík - Seznam umožňující výběr stránky dle abecedně seřazených nadpisů. Rejstřík je možné zobrazit pomocí záložky v horní části ovládacího stromečku.

Jednotlivé stránky lze vytisknout pomocí tlačítka "Tisk" v nástrojové liště nebo pomocí kontextového menu, které lze pro stránku vyvolat pravým tlačítkem myši.

Aktivní odkaz v okně nápovědy

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.