Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Používání nápovědy

Dialogové okno nápovědy lze otevřít z menu programu (položky "Nápověda", "Obsah"), nebo funkčním tlačítkem "F1" kdekoliv v programu. Pokud je nápověda spuštěna klávesou "F1", otevře se vždy kapitola, která odpovídá aktivnímu režimu či dialogovému oknu.

Při práci s nápovědou lze využít následující ovládací prvky:

  • Ovládací stromeček - Seznam stránek nápovědy uspořádaný do stromové struktury. Kliknutím na položku ve stromečku se zobrazí příslušná stránka nápovědy. Jednotlivé větve stromečku lze zobrazovat či skrývat symboly +/- před názvy stránek. Ovládací stromeček lze skrýt tlačítkem "Skrýt" v ovládací liště v horní části dialogového okna.
  • Tlačítka "Zpět"/"Vpřed" - Tlačítka v horní nástrojové liště, pomocí kterých lze přecházet z aktivní stránky na stránky dříve navštívené.
  • Aktivní odkazy - Pomocí aktivních odkazů lze snadno přecházet na související stránky. Aktivní odkazy jsou v textu zvýrazněny modrou barvou písma.
  • Rejstřík - Seznam umožňující výběr stránky dle abecedně seřazených nadpisů. Rejstřík je možné zobrazit pomocí záložky v horní části ovládacího stromečku.

Jednotlivé stránky lze vytisknout pomocí tlačítka "Tisk" v nástrojové liště nebo pomocí kontextového menu, které lze pro stránku vyvolat pravým tlačítkem myši.

Aktivní odkaz v okně nápovědy

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.