0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh kloubového přípoje nosníku na sloup čelní deskou

Schéma základního kloubového přípoje:

Přípoj nosníku na sloup kloubovou čelní deskou

Přípoj přenese posouvající sílu, která je dána minimem únosností jednotlivých spojovacích prostředků:

  • Únosnost stěny nosníku ve smyku Fvbw.Rd (obvykle rozhoduje o celkové únosnosti tohoto typu přípoje)

Délka stěny nosníku ve smyku

  • Únosnost n šroubů ve střihu n Fb.v.Rd s jedním střihem v závitu každého šroubu, pro n šroubů
  • Únosnost šroubů v otlačení v čelní desce n Fb.b.Rd (pro dostatečně tažné materiály lze únosnost stanovit součtem únosností v otlačení šroubů koncových a šroubů vnitřních)
  • Únosnost koutového svaru ve smyku Fw.v.Rd
  • Únosnost čelní desky ve smyku Vp.v.Rd v místě oslabení otvory, které nemusí být uvažováno v případě Av.net/Av> fy/fu. V řezu čelní desky působí pouze polovina smykové síly v nosníku.

Pro dlouhé čelní desky může rozhodovat únosnost čelní desky v ohybu a případně i interakce se smykem v místě připojení čelní desky k nosníku.

Oslabený průřez čelní desky

Styčník lze uvažovat jako kloubový v případě, že při natočení nosníku nedoje k opření dolní pásnice o sloup. Rotační kapacita je větší než natočení prostého nosníku

kde je:

Lb

  • rozpětí nosníku

E

  • modul pružnosti oceli

Ib

  • moment setrvačnosti nosníku

Oslabený průřez čelní desky

Zbytková únosnost šroubů v tahu, při interakci namáhání v tahu a střihu, musí přenést plný plastický moment únosnosti připojované čelní desky. Toho lze dosáhnout omezením tloušťky čelní desky vzhledem ke šroubům

kde d je průměr šroubů. Svary se navrhnou tak, aby přenesly plný plastický moment únosnosti desky v ohybu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.