0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Požární detail

V tomto okně lze zvolit typ požárního detailu, který má být uvažován při výpočtu. Detaily jsou rozděleny na chráněné a nechráněné a další rozdělení je určeno tím, z kolika stran je průřez vystaven žáru.

Nechráněné průřezy mohou být exponovány žárem ze všech stran nebo mohou být shora ochráněny, např. betonovou deskou stropu. Mohou být rovněž zabetonovány shora do určité výšky, pak se zadává buď výška zabetonování (hchr) nebo výška části vystavené žáru (hexp).

Ochrana průřezu může být v zásadě dvojí. Nátěr či nástřik (je nutné zadat tloušťku materiálu dp) nebo truhlík, kterým je průřez obložen  (zadává se tloušťka materiálu dp a případně též velikost truhlíku). I zde ještě rozlišujeme průřezy vystavené žáru ze všech stran a průřezy shora ochráněné (např. betonovou deskou stropu).

Materiál požární ochrany může být podle typu požárního detailu dvojího druhu. Buď je to hmota ve formě nátěru či nástřiku nebo je to materiál ve tvaru desek. Program obsahuje databázi požárně ochranných materiálů, a to jak nátěrů a nástřiků, tak materiálů desek. Je možno používat libovolné další požárně ochranné materiály, a to tak, že se číselně zadají všechny potřebné parametry.

Pro zadání materiálu požární ochrany jsou k dispozici následující tlačítka:

Katalog

  • Umožňuje výběr materiálu pro požární ochranu z předdefinovaného seznamu v okně "Katalog materiálu".

Vlastní

  • Umožňuje zadání materiálových charakteristik požární ochrany v okně "Editor materiálu".

Podrobnosti

  • Spustí dialogové okno, které zobrazí kompletní výpis fyzikálních charakteristik zvoleného materiálu

Okno "Požární detail"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.