0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Šrouby

Tato část slouží k zadání typu a rozměrů šroubů včetně jejich materiálu.

Typ šroubu

Pomocí tlačítka "Katalog" lze spustit dialogové okno "Katalog šroubů", ve kterém lze volit typ a velikost šroubů.

Materiál šroubu

Materiál šroubu je možné vybrat z databáze programu (tlačítko "Katalog") nebo jej lze zadat ručně pomocí meze kluzu a meze pevnosti v tahu (tlačítko "Vlastní"). Tlačítka pro zadávání materiálu nejsou přístupná, pokud je všem úlohám projektu přiřazen společný materiál na úvodní stránce projektu.

Tlačítko pro úpravu vlastností kotevních šroubů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.