0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zabetonovaný sloup - ohybová únosnost

Platnost navrženého modelu je omezena následujícími předpoklady:

Štíhlost pásnice sloupu je omezena násobkem tloušťky pásnice

Hloubka započteného zabetonování ocelového sloupu do betonového základu se musí pohybovat ve vymezeném intervalu

Model zavádí veličinu efektivní šířka pásnice beff, která zohledňuje u I a H průřezů případné spolupůsobení vnitřní strany protilehlé pásnice na přenosu napětí z ocelového sloupu do betonového základu.

Při respektování výše popsaných omezení je možno počítat s modelem rozdělení napětí v betonu podél pásnic ocelového sloupu:

Předpokládané rozdělení napětí v betonu podél pásnic ocelového sloupu, platí asi do hloubky zabetonování H= 2beff.

Vodorovné síly přenášené z pásnice do betonu Vh a Vd jsou dány vztahy:

vodorovná podmínka rovnováhy:

z toho plyne:

momentová podmínka rovnováhy k patě sloupu:

Po vyřešení soustavy rovnic vyjde potřebná hloubka zabetonování sloupu pro dané zatížení při respektování mezního tlaku betonu:

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.