0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace profilu

Toto dialogové okno slouží k zadání a editaci průřezu a materiálu dílce.

Průřez dílce je možno zadat třemi způsoby:

  • Průřez lze vybrat z databáze pomocí tlačítek "Ocel", "Dřevo", "Beton", "Zdivo". Databáze pro jednotlivé materiály obsahují různé tvary průřezu (obdélník, T-průřez apod.), samotné zadávání probíhá v "Editoru průřezu".
  • Tvar průřezu je možno vytvořit pomocí externích programů "Průřez" a "Výseč". Tyto programy spočítají základní průřezové charakteristiky a předají je do výpočtu. Tento způsob zadávání je přístupný tlačítkem "Editor".
  • Všechny průřezové charakteristiky lze zadat přímo číselnými hodnotami v okně, které se spouští tlačítkem "Číselně". Takto lze zadat libovolný průřez bez ohledu na jeho tvar.

Rozměry již zadaného průřezu lze snadno změnit tlačítkem "Edituj zadaný" nebo kliknutím na náhled průřezu. V obou případech se spustí "Editor průřezu" pro daný typ průřezu.

Pokud chceme použít průřez, který je již v konstrukci zadaný, můžeme použít pro rychlý výběr rozbalovací seznam, který se nalézá u tlačítka "Edituj zadaný".

Seznam již zadaných průřezů

V případě, že má být průřez v konstrukci natočený (například krokve uložené po vlašsku či ocelové vaznice), je možné zadat úhel natočení α v poli "Natočení průřezu".

Materiál může být vybrán z databáze v okně "Katalog materiálů" (tlačítko "Katalog") nebo zadán ručně pomocí materiálových charakteristik (tlačítko "Číselně"). Rozbalovací seznam u tlačítka "Katalog" umožňuje rychlý výběr ze seznamu materiálů, které jsou již v konstrukci použity.

Tlačítko "Načíst z konstrukce" umožňuje použít profil, který byl již v konstrukci použit u jiného dílce.

Podrobnosti o průřezových charakteristikách jsou v kapitole "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Okno "Editace profilu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.