0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace profilu

Toto dialogové okno slouží k zadání a editaci průřezu a materiálu dílce.

Průřez dílce je možno zadat třemi způsoby:

  • Průřez lze vybrat z databáze pomocí tlačítek "Ocel", "Dřevo", "Beton", "Zdivo". Databáze pro jednotlivé materiály obsahují různé tvary průřezu (obdélník, T-průřez apod.), samotné zadávání probíhá v "Editoru průřezu".
  • Tvar průřezu je možno vytvořit pomocí externích programů "Průřez" a "Výseč". Tyto programy spočítají základní průřezové charakteristiky a předají je do výpočtu. Tento způsob zadávání je přístupný tlačítkem "Editor".
  • Všechny průřezové charakteristiky lze zadat přímo číselnými hodnotami v okně, které se spouští tlačítkem "Číselně". Takto lze zadat libovolný průřez bez ohledu na jeho tvar.

Zadávací pole "Natočení" umožňuje zadání natočení průřezu vůči souřadnému systému dílce. Lze tak snadno posuzovat prvky, jejichž hlavní osy jsou natočeny vůči působícímu zatížení (například vaznice).

Materiál může být vybrán z databáze v okně "Katalog materiálů" (tlačítko "Katalog") nebo zadán ručně pomocí materiálových charakteristik (tlačítko "Číselně").

Tlačítko "Načíst z konstrukce" umožňuje použít profil, který byl již v konstrukci použit u jiného dílce.

Podrobnosti o průřezových charakteristikách jsou v kapitole "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Okno "Editace profilu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.