0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Protlak

Program "Protlak" slouží k posouzení železobetonové stropní desky na protlačení sloupem dle EN 1992-1-1 nebo EN 1992-2 .

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části, pracovní plochy a zadávacího rámu, který se nachází ve spodní části okna. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Zadávání" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubor" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Úvodní obrazovka

Zadávací rám pro základní obrazovku umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit".

Pomocí ovládacího stromečku lze přepínat mezi jednotlivými částmi zadávání, spodní rám slouží k samotnému zadávání jednotlivých údajů (geometrie, materiály, posouzení apod.). Strukturu zadávacího stromečku kopíruje část "Zadávání" hlavního menu. Zbytek dialogového okna vyplňuje pracovní plocha, která zobrazuje navrhovanou konstrukci. Vzhled pracovní plochy může být ovlivněn v dialogovém okně "Možnosti", které je dostupné z hlavního menu. Na pracovní ploše se kromě geometrie desky a sloupu zobrazují též jednotlivé kontrolované obvody ux (zelená resp. modrá barva) a též obvod uout, kde již smyková výztuž není potřeba (červená barva).

Základní obrazovka programu "Protlak"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.