0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Požární detail

V této části zadávacího stromečku lze zadat způsob požární ochrany dílce. Druh ochrany může být zadán stejný pro celou délku dílce nebo lze zvolit v jednotlivých úsecích různé druhy ochrany. Při výchozím stavu tabulky v zadávacím rámu je zadán jeden úsek pro celý dílec, pro který lze tlačítkem "Upravit" nebo dvojklikem na řádek v tabulce nastavit potřebný průřez v okně "Požární detail". Pokud se požární detail v jednotlivých částech dílce liší, je možné přidat za první úsek libovolný počet dalších úseků. Vkládání nových úseků se provádí v tabulce pomocí tlačítka "Přidat". Základním parametrem každého nového úseku je "Počátek úseku", který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku v tabulce.

Jednotlivé úseky jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

O požární ochraně pojednává kapitola "Stanovení hloubky zuhelnatění" teoretické části nápovědy.

Část "Požární detail" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.