0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<lateralBuckling>

Tato část obsahuje vlastnosti klopení dílce ve směru daném typem posouzení (atribut "type"). Jedná se o nepovinnou součást. Pokud není zadána, není s klopením počítáno. Každý posudek klopení v daném směru je označen elementem <lateralBuckling>. Ten podporuje následující atributy:

type

  • Typ posouzení dle ohybového momentu. Možné hodnoty: "my" (klopení od momentu My), "mz" (klopení od momentu Mz)

start

  • Počátek úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako počátek dílce

end

  • Konec úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako konec dílce

length

  • Základní délka pro výpočet klopení. Pokud není zadáno, je počítáno s délkou úseku

shape

  • tvar momentové plochy. Povolené hodnoty: "1" - "7" (dle tvaru momentové plochy). Pro hodnotu "3" je nutné zadat atribut "ksi" (poměr počátečního a koncového momentu, hodnota je v intervalu <0, 1>). Pro hodnoty "4" až "7" je nutné definovat atributy "position" (poloha zatížení po výšce průřezu v intervalu <0, 1>), "k" a "kw" (pro oba součinitele jsou možné hodnoty "jj", tedy uložení kloub-kloub a "ff", tedy uložení vetknutí-vetknutí).

use

  • Nastavení, zda uvažovat klopení nebo nikoliv. Možné hodnoty: "true" (uvažovat klopení), "false" (neuvažovat klopení, pokud není zadáno, je uvažováno jako "true")

Vlastnosti klopení od momentu My

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.