0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace zatěžovacího případu

Toto dialogové okno umožňuje zadání všech potřebných údajů (především vnitřních sil) pro zatěžovací případ. Lze zadat následující údaje:

Zatěžovací případ

  • Název zatěžovacího případu

Trvání zatížení

  • Umožňuje vybrat délku trvání zatížení s ohledem na tabulky 2.1 a 2.2 normy ČSN EN 1995-1-1. Tento údaj ovlivňuje velikost součinitele kmod. Tento součinitel je popsán v kapitole "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy. Pouze pro program "Dřevo".

N

  • Normálová síla

M2

  • Ohybový moment kolem osy 2 (kladné hodnoty vyvolávají tah ve spodních vláknech průřezu)

M3

  • Ohybový moment kolem osy 3 (kladné hodnoty vyvolávají tah v levých vláknech průřezu)

V3

  • Posouvající síla ve svislém směru (rovnoběžně s osou 3)

V2

  • Posouvající síla ve vodorovném směru (rovnoběžně s osou 2)

Pokud je zaškrtnuto políčko "Síly spočteny podle teorie II. řádu", program počítá tento zatěžovací případ bez vlivu vzpěru, neboť síly jsou již spočteny na deformované konstrukci.

Okno "Editace zatěžovacího případu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.