0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Požární detail

V tomto dialogovém okně lze určit způsob ochrany respektive expozice posuzovaného prvku. Program nabízí dva typy nechráněných průřezů: exponovaný ze všech stran či pouze ze tří. Shodné varianty jsou dostupné i pro chráněné průřezy. Dostupné je též posouzení sloupku ve stěnách (obklad ze dvou protilehlých stran, dutiny vyplněny minerální vlnou).

Požární ochranu průřezu tvoří obklad, který jednak posouvá počátek zuhelnatění průřezu v čase a jednak mění rychlost zuhelnatění. Obklad může být ze dřeva, z materiálu na bázi dřeva, ze sádrokartonu nebo z minerální vlny. Pro každý materiál se zadávají další parametry důležité z hlediska výpočtu, jako například měrná hmotnost, tloušťka a případně počet vrstev materiálu. Pro sádrokartonové desky se navíc popisují spáry mezi deskami. Pro nehořlavé ochranné materiály se ještě udává délka připojovacích prostředků (hřebíků, vrutů apod.), neboť na ní závisí délka doby do odpadnutí požární ochrany. Je možno použít i jiný materiál požární ochrany. Pro obecný materiál je ale potřeba popsat průběh nárůstu hloubky zuhelnatění v čase pomocí nezbytných charakteristik. Význam těchto veličin je popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Stanovení hloubky zuhelnatění".

Dialogové okno "Požární detail"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.