0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Lokalizace zatížení

Toto okno umožňuje zadat parametry lokalizace, která převede plošné zatížení získané v základním protokolu na liniové. Pro tento převod je nutné zadat zadat zatěžovací šířku, kterou se má základní zatížení vynásobit.

Okno "Lokalizace zatížení"

Pokud je lokalizace zadána pro úlohu "Střecha", lokalizace se provádí formou řezu konstrukcí. Součástí zadání tak je možnost zvolit polohu, natočení a délku řezu střešní konstrukcí. Spodní část okna v tomto případě obsahuje půdorys se zobrazenou polohou řezu.

Lokalizace pro úlohu "Střecha"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.