0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pásnice a stojina nosníku v tlaku a v tahu

Únosnost pásnice a stojiny nosníku v tlaku

Návrhovou únosnost pásnice a připojené části stojiny nosníku v tlaku je možno odvodit z únosnosti nosníku jako

kde je:

Mc,RD

  • únosnost nosníku v ohybu (ve většině případů lze vliv smyku zanedbat a Mc,RdMb,Rd)

hb

  • výška nosníku

tfb

  • tloušťka pásnice nosníku

Připojovaný nosník

Únosnost stěny nosníku v tahu

Při posouzení šroubovaného přípoje čelní deskou lze stanovit únosnost stojiny nosníku v tahu ze vztahu

kde je:

beff,t,wb

  • délka náhradního T-profilu čelní desky pro jednu nebo více řad šroubů

Tuhost

Deformovatelnost pásnice nosníku v tlaku a v tahu je v porovnání s deformovatelností ostatních komponentů zanedbatelná a proto lze tuhost považovat za nekonečně velkou.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.