0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<combinations>

Tato část obsahuje informace o kombinací zatěžovacích stavů. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každá kombinace v této části je označena elementem <combination>. Ten podporuje následující atributy:

id

  • unikátní ID kombinace (povinný údaj)

name

  • název kombinace, povinné

kind

  • typ kombinace, povinné. Může nabývat hodnot "1" (kombinace 1. řádu), "2" (kombinace 1. řádu), "linearStability" (kombinace pro výpočet lineární stability)

type

  • druh kombinace, povinné. Pro normy "ec" a "sans" v části <header> může nabývat hodnot "basic" (základní kombinace pro MSÚ), "basicAlternate" (alternativní kombinace MSÚ), "accidental" (mimořádná kombinace MSÚ), "characteristic" (charakteristická kombinace MSP), "frequent" (častá kombinace MSP), "quasipermanent" (kvazistálá kombinace MSP). Pro normy "csn", "stn" a "other" může nabývat hodnot "extreme" (kombinace MSÚ), "service" (kombinace MSP) nebo "fire" (požární kombinace MSÚ).

Seznam zatěžovacích stavů se definuje pro každou kombinaci pomocí elementů <loadcase>. Tento element může obsahovat následující atributy:

id

  • ID zatěžovacího stavu z části <loadcases> , povinné

isFavourable

  • nastavení, určené pro případy, kdy je v části <header> zvolena norma "ec" nebo "sans". V takovém případě toto nastavení ovlivňuje, zda bude stálému zatěžovacímu stavu přiřazen dílčí součinitel γf pro nepříznivé nebo příznivé působení. Možné hodnoty jsou "true" (zatěžovací stav působí příznivě na konstrukci) nebo "false" (zat. stav působí nepříznivě). Nepovinný údaj, pokud není zadán uvažuje se hodnota "false".

isMainVariable

  • nastavení, určené pro případy, kdy je v části <header> zvolena norma "ec" nebo "sans". V takovém případě toto nastavení ovlivňuje, zda je proměnný zatěžovací stav uvažován jako hlavní proměnné zatížení nebo nikoliv. Možné hodnoty jsou "true" (zatěžovací stav působí jako hlavní proměnné) nebo "false" (zat. stav nepůsobí jako hlavní proměnné). Nepovinný údaj, pokud není zadán uvažuje se hodnota "false".

coefficient

  • Nastavení, které v případě zvolených norem "csn", "stn" nebo "other" definuje hodnotu kombinačního součinitele daného zatěžovacího stavu v kombinaci.

Kombinace MSÚ se třemi zatěžovacími stavy

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.