0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení kresby

Toto dialogové okno slouží k nastavení vlastností průběhů a k výběru zobrazených veličin.

V levé části okna (rám "Nastavení kresby") lze vybírat veličiny, jejichž průběhy budou zobrazeny na pracovní ploše. Jednotlivé veličiny se zapínají pomocí políčka "Kreslit". Pro jednotlivé veličiny lze vybrat barvu průběhu a pomocí políčka "Hodnoty" nastavit, zda se mají zobrazovat popisy. Pokud je v části "Souhrnné nastavení" zvolena volba "Kreslit jednotlivě", lze vybrat jakoukoliv kombinaci veličin. Pokud je zvoleno vykreslování pouze části (např. "Kreslit momenty"), lze pracovat pouze s veličinami tohoto typu (např. MEd, MRd). Kromě typu kreslených veličin lze v části "Souhrnné nastavení" zvolit i následující parametry:

Průběhy silně

  • Toto nastavení zvýrazní průběh veličiny tlustou čárou.

Šrafování

  • Toto nastavení vyplní průběh veličiny šrafováním.

Kreslit významné hodnoty

  • Toto nastavení ponechá popisy průběhů pouze v extrémech

V části "Nastavení mřížky" si lze vybrat, zda má být na pravé straně grafu s průběhy veličin vykreslena osa s hodnotami.

Výchozí nastavení lze vrátit stisknutím tlačítka "Standard".

Dialogové okno "Nastavení kresby"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.