0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Volba Normy

Toto okno slouží k volbě národní přílohy k normě EN 1996-1-1. Pokud je zvolena varianta "Standardní EC", program počítá se samotným zněním normy bez jakékoliv národní přílohy.

Přehled součinitelů dle jednotlivých národních příloh je uveden v teoretické části nápovědy v kapitole "Národní přílohy".

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Okno "Volba normy"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.