0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

Výpočet lze spustit pomocí položky "Výpočet" v ovládacím stromečku. Alternativně lze použít též položku v hlavním menu nebo klávesovou zkratku F9. Před samotným výpočtem se objeví dialogové okno "Vlastnosti výpočtu", kde je možné zvolit typ výpočtu a případně též výpočtové parametry. Na závěr výpočtu program vypisuje hlášení o průběhu s případnými chybovými hlášeními. Tento výpis lze kdykoliv opětovně vyvolat pomocí položky "Seznam chyb" v hlavním menu, části "Pomůcky". Po ukončení výpočtu se ovládací stromeček automaticky přepne z režimu zadávání do režimu "Výsledky" (postprocesoru).

Více informací o výpočtech lze nalézt v teoretické části nápovědy, v kapitolách "Výpočet podle 1. řádu", "Výpočet podle 2. řádu".

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.