0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Profily

Tato část slouží k práci s profily, tedy s přednastavenými tvary, které jsou obsaženy v databázi programu. Profily lze libovolně z databáze přidávat, následně je upravovat či mazat. Kromě těchto základních úprav je lze převést i na jiný typ objektu (tvar či otvor). Profily je možné přiřadit pouze takový materiál, který typem odpovídá databázi (nelze například válcovaném profilu přiřadit materiál typu beton).

Vkládání profilů

Profily je možné vkládat buď graficky pomocí příkazu "Přidávat" v ovládacím stromečku nebo číselně pomocí tlačítka "Přidat" v nástrojové liště u tabulky profilů ve spodní části okna. Výběr z databáze probíhá v dialogovém okně "Profil", kde je též možné zadat materiál profilu, natočení a bod vložení. Pokud je profil vkládán graficky, je bod vložení definován kliknutím na pracovní plochu.

Úpravy profilů

K dispozici jsou následující funkce pro úpravu profilů:

Upravit

  • Umožňuje změnit typ či rozměr profilu z databáze v dialogovém okně "Profil". Kromě toho lze v tomto okně též změnit polohu, natočení a materiál profilu.

Rozložit na tvar

  • Přemění profil na jiný typ objektu - tvar. Tato funkce je vhodná v případech, kdy je nutné tvar profilu dále upravovat (například přidat či odebrat další body) nebo když je třeba přiřadit profilu jiný materiál než ten, který mu odpovídá v databázi. Tato operace je nevratná, převedení obecného tvaru na profil není možné.

Rozložit na otvor

  • Přemění profil na jiný typ objektu - otvor. Tato funkce je vhodná v případech, kdy je nutné rychle zadat otvor, který je tvarem podobný profilu z databáze. Tato operace je nevratná, převedení otvoru na profil není možné.

Úpravy je možné provádět jak graficky pomocí nástrojů v ovládacím stromečku (výběr profilu pro úpravu je prováděn kliknutím na profil na pracovní ploše) nebo pomocí tlačítek u tabulky profilů (upravován je vždy profil zaměřený v tabulce). Při grafické úpravě profilů se při najetí myší nad profil změní vzhled kurzoru.

Vzhled kurzoru při grafické úpravě profilů

Další operace s profily je možné provádět nástroji v části "Úpravy".

Odstranění profilů

Profily lze též odstranit dvěma způsoby: při použití nástroje "Odstranit" v ovládacím stromečku je výběr profilu k odstranění prováděn graficky na pracovní ploše, pokud se použije stejnojmenné tlačítko v tabulce profilů, je odstraněn aktivní profil (zvýrazněn tučným písmem v tabulce a modrou barvou na pracovní ploše).

Odstranění profilu s indexem 1 tlačítkem u tabulky profilů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.