0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh kloubového přípoje nosníku na nosník čelní deskou

Geometrické uspořádání styčníku

Pro styčník se stanoví únosnosti jednotlivých spojovacích prostředků:

  • Únosnost stěny nosníku ve smyku Fvbw.Rd (obvykle rozhoduje o celkové únosnosti tohoto typu přípoje)

Délka stěny nosníku ve smyku

  • Únosnost n šroubů ve střihu n Fb.v.Rd s jedním střihem v závitu každého šroubu
  • Únosnost šroubů v otlačení v čelní desce n Fb.b.Rd (únosnost je možno sečíst z únosností v otlačení šroubů koncových a vnitřních)
  • Únosnost koutového svaru ve smyku Fw.v.Rd
  • Únosnost čelní desky ve smyku Vp.v.Rd v místě oslabení otvory, které nemusí být uvažováno v případě Av,net/Av> fy/fu. Zde působí pouze polovina smykové síly v nosníku.

Pro dlouhé čelní deky může rozhodovat únosnost čelní desky v ohybu a interakce se smykem v místě připojení čelní desky k nosníku.

Oslabený průřez čelní desky

Přípoj přenese posouvající sílu, která je minimum s únosností jednotlivých spojovacích prostředků

Styčník lze uvažovat jako kloubový v případě, že při natočení nosníků nedoje k jejich vzájemnému opření.

Oslabený průřez čelní desky

Zbytková únosnost šroubů v tahu, při interakci namáhání v tahu a střihu, musí přenést plný plastický moment únosnosti připojované čelní desky. Toho lze dosáhnout omezením tloušťky čelní desky vzhledem ke šroubům

kde d je průměr šroubů. Svary se navrhnou tak, aby přenesly plný plastický moment únosnosti desky v ohybu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.