0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Fin 2D

Program "Fin 2D" slouží k výpočtu vnitřních sil rovinných prutových konstrukcí metodou konečných prvků. Jednotlivé prvky konstrukce lze posoudit v dimenzačních programech FIN EC a výsledky zpětně zobrazit ve "Fin 2D".

Uživatelské rozhraní programu se skládá z pracovní plochy, ovládacího stromečku, hlavního menu, zadávacího rámu a nástrojových lišt. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Ovládací stromeček

Ovládací stromeček v levé části okna obsahuje všechny nástroje pro zadávání a výpočet konstrukcí. Je rozdělen do následujících částí:

  • Topologie - Slouží k zadávání tvaru konstrukce
  • Zatížení - Obsahuje nástroje pro zadání zatížení
  • Výpočet - Spouští výpočet vnitřních sil
  • Výsledky - Slouží k prohlížení výsledků výpočtu a k posouzení jednotlivých konstrukčních prvků v dimenzačních programech

Spodní část ovládacího stromečku obsahuje tlačítka pro vkládání a správu obrázků do tiskových dokumentů. V jakémkoliv režimu je možné zobrazení konstrukce na pracovní ploše uložit jako obrázek a následně ho využít při sestavování výstupní dokumentace. Obrázky se automaticky aktualizují, po změně konstrukce tak výsledný obrázek v dokumentu zobrazuje vždy aktuální podobu projektu včetně aktuálních výsledků. Nový obrázek do seznamu lze přidat pomocí tlačítka "Přidat obrázek". Po zmáčknutí tohoto tlačítka se zobrazí okno "Vlastnosti obrázku", kde lze pro daný obrázek určit základní parametry jako popis, orientace, orámování nebo umístění ve struktuře dokumentu. Obrázky lze dále upravovat v okně "Seznam obrázků", které lze spustit stejnojmenným tlačítkem.

Pracovní plocha

Pracovní plocha slouží jednak k zobrazení náhledu na konstrukci, jednak ke grafickému zadávání resp. úpravě jednotlivých prvků. Způsob zobrazení konstrukce lze měnit v dialogovém okně "Nastavení kreslení", které lze vyvolat tlačítkem v nástrojové liště v záhlaví pracovní plochy. Aktuální styl zobrazení konstrukce na pracovní ploše lze uložit a opětovně vyvolat pomocí šablon. Práce se šablonami je popsána zde.

Výběr šablony zobrazení

Při práci na pracovní ploše je možné využít místní nabídky (kontextového menu), která se objeví po kliknutím pravým tlačítkem myši. Toto menu obsahuje nejčastěji používané příkazy, které lze takto spustit bez nutnosti použití ovládacího stromečku. Rozsah příkazů v místní nabídce se liší dle místa otevření místní nabídky. Místní nabídka pro styčníky, dílce a obecný bod v ploše se liší. Stejně tak místní nabídka rozšířena o nástroje pro práci s vybranými prvky, pokud jsou v konstrukci vybrány nějaké styčníky či dílce (zvýrazněny zelenou barvou na pracovní ploše).

Místní nabídka s příkazy pro obecný bod na pracovní ploše

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje kompletní přehled ovládacích funkcí programu. Kromě příkazů obsažených též v ovládacím stromečku obsahuje též doplňkové nástroje, které usnadňují práci s programem. Tyto nástroje jsou umístěné v části "Pomůcky".

Zadávací rám

Zadávací rám v základním zobrazení obsahuje základní výpočetní informace (počty elementů, zatěžovacích stavů apod.), stav posouzení a též údaje z dialogového okna "Informace o projektu", které se používají při sestavování výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Základní obrazovka programu Fin 2D

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.